Дигитална Србија

Дигитална Србија

Изабране школe за програм "Подизање капацитета школа за образовање ученика са сметњама у развоју у

Изабране школe за програм "Подизање капацитета школа за образовање ученика са сметњама у развоју у
клик на слику

Škola bez nasilja

Škola bez nasilja
klik na sliku

PROIZVODI ĐAČKE ZADRUGE

PROIZVODI  ĐAČKE ZADRUGE
PROIZVODI ĐAČKE ZADRUGE/ klik na sliku/informacije na telefone škole:011.28.36.769./011.28.36.838

Nov 15, 2010

....школа је добила "паметну-дигиталну-интерактивну таблу"
Табла која препознаје и може да упамти активности које се на њој одвијају, у жаргону се често назива и паметном таблом, а заправо је систем базиран на информационим технологијама, паметно упрегнут у наставни процес. Ради се о довитљивом споју PC рачунара, пројектора и табле која региструје потезе које предавач или ученици наменском оловком изводе по њој; везом преко стандардног USB кабла са табле се информације шаљу у рачунар - било у виду задате команде чије извршење већ у делићу секунде бива пројектовано и видљиво на табли, било за потребе даљег чувања ове информације. Рачунар, другим речима, управља сликом на табли која истовремено служи и као застор на коме се непрестано пројектује слика и као својеврстан генератор повратних информација у рачунарски систем.
Бирање боја „креда”, које се раније користило за истицање и класификовање различитих целина наставне јединице, у овом случају се изводи једним кликом. Позадина табле такође може да се мења и уместо класичне тамнозелене боје то може да буде цртеж, слика, шема или слајд унапред припремљене презентације, па чак и динамична форма. Видео запис или жива пројекција са интернет сајта, могу да допринесу да час буде далеко динамичнији, занимљивији и садржајнији него иначе. Круна система је пратећи софтвер који стиже уз таблу и омогућава да се на табли практично ради као и на рачунару. 
Интерактивна табла тако омогућава да се време једног школског часа максимално искористи. Када не поседују наменски едукативни софтвер, професори доносе унапред спремљене наставне јединице, односно припрему за час, у стандардним .JPEG, „WORD”, PPT и PDF форматима. Тиме се елиминише потреба за диктирањем или преписивањем садржаја са табле зато што све промене могу да се сачувају у електронској форми, а касније одштампају или пошаљу електронском поштом ученицима. За архиву се може сачувати све што један ученик ради на интерактивној табли, у наменској фасцикли на рачунару, како би се у континуитету пратио његов рад и напредовање у настави.
У комбинацији са интернетом, интерактивна табла се претвара у електронски уџбеник јер је сваку наставну јединицу могуће поткрепити било текстом са релевантног сајта или снимком са „youtube” и лако оживети чак и најсувопарнију материју. На тај начин лако се остварује интердисциплинарност у настави.
За коришћење свих могућности и потенцијала ове технологије неопходно је непрекидно усавршавање и самих
 дефектолога, који у О.Ш.“НХ.ДУШАН ДУГАЛИЋ“  верују да је  важно, и да крајњи ефекти у настави то у потпуности оправдавају, интерактивну-дигитални  таблу у настави.