Дигитална Србија

Дигитална Србија

Изабране школe за програм "Подизање капацитета школа за образовање ученика са сметњама у развоју у

Изабране школe за програм "Подизање капацитета школа за образовање ученика са сметњама у развоју у
клик на слику

Škola bez nasilja

Škola bez nasilja
klik na sliku

PROIZVODI ĐAČKE ZADRUGE

PROIZVODI  ĐAČKE ZADRUGE
PROIZVODI ĐAČKE ZADRUGE/ klik na sliku/informacije na telefone škole:011.28.36.769./011.28.36.838

Nov 15, 2010

Програм „Школа без насиља“ у Србији

Програм „Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу“

Реализација програма „Школа без насиља“ започета је школске 2005/06. године. Програм спроводи УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством просвете, Министарством здравља, Министарством рада и социјалне политике, Саветом за права детета Владе Републике Србије, Заводом за унапредјивање образовања и васпитања, а од школске 2008/09. године и са Министарством унутрашњих послова и Министарством омладине и спорта. 
Главни циљ програма „Школа без насиља“ јесте стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој. У оквиру овог програма насиље је дефинисано као сваки облик понашања који има за циљ намерно наношење психичког или физичког бола другоме.

С обзиром на постављени циљ, трајање програма није временски ограничено; програм је развојни и настоји да постане саставни део васпитног рада у школама. Програм је пре свега намењен деци, наставницима и запосленима у школама, али и родитељима и читавој локалној заједници.

Тренутно се спроводи у 188 основних и 9 средњих школа широм Србије. Програмом је обухваћено више од 136.000 ученика и 12.500 одраслих из 64 места у Србији.Насиље међу децом

Први корак у реализацији програма усмерен је на уочавање проблема и омогућавање запосленима у школи да се упознају са објективно утврдјеним чињеницама о насиљу у њиховој школи. Истраживање о врстама и интензитету насиља спроведено је у свим до сада укљученим школама, а истраживање у првих 50 школа спроведено на узорку од 26.947 ученика и 3.397 одраслих донело је податке да је 65% ученика бар једном, а 24% више пута било изложено неком облику насилног понашања у периоду од три месеца. Најзаступљенији облици насилног понашања јесу вербално насиље, ширење лажи и сплеткарење те претње и застрашивања.