Дигитална Србија

Дигитална Србија

Изабране школe за програм "Подизање капацитета школа за образовање ученика са сметњама у развоју у

Изабране школe за програм "Подизање капацитета школа за образовање ученика са сметњама у развоју у
клик на слику

Škola bez nasilja

Škola bez nasilja
klik na sliku

PROIZVODI ĐAČKE ZADRUGE

PROIZVODI  ĐAČKE ZADRUGE
PROIZVODI ĐAČKE ZADRUGE/ klik na sliku/informacije na telefone škole:011.28.36.769./011.28.36.838

May 28, 2013

DIR/FLOORTIME

Kolege iz Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju ,logoped Ljiljana Dostanić i psiholog Ivana Vuleta


su nam predstavile osnovne karakteristike pristupa u radu sa decom sa smetnjama u razvoju na osnovu DIR/FLOORTIME metoda koji je kliničkim posmatranjem osmislio dr.Med.Stanley I.Greenspan.Takođe i knjiga koju preporučujemo od Stenlija Grinspena  - Dete sa posebnim potrebama izdavačke kuće Karupović.(klik na link)
i


osdugalic.edu.rs/  , dusandugalic